Om konceptuel musik

I konceptkunsten er “værket” en undersøgelse af de regler og funktioner, ud fra hvilke kunst overhovedet bliver til. Konceptkunsten opstod i sidste halvdel af 1960erne, men er ikke et klart afgrænset område. Det samme gælder konceptuel musik. Det er en tilgang, hvor komponisten har udtænkt et overordnet koncept, der skal undersøges, og som danner udgangspunkt for værket. Konceptet kommer før tankerne om, hvordan musikken skal lyde, og værket påbegyndes. Konceptet skal dog ikke sammenblandes med kunstnerens intention. Ordet koncept kommer af latin conceptus, der betyder: tanke, begreb.

Knallertsange og Run Time Error er to helt forskellige eksempler på konceptuel musik. I Knallertsange er der, ud over ideen om at komme ud på landevejen og møde folk med sange, også guldtøj, knallerter, en dagbog, en rute mv., som hører med til konceptet. I Run Time Error er der ingen traditionelle instrumenter med. Konceptet er, at de lydkilder, der anvendes, kommer fra en bestemt bygning (koncertstedet) og fra ting, der er fundet i bygningen.

Lyt til musikken her
Knallertsange
Komponist: Tine Louise Kortermand
Musikoplevelse
Musikforståelse
Musikalsk skaben
Komponisten fortæller
Om Tine Louise Kortermand

kommer fra et hjem, hvor der altid var musik på pladespilleren … alt lige fra Händels storslåede korsatser til Billy Holidays melankolske stemme … og selvfølgelig Giro 413 i radioen om søndagen. Og måske er det derfor at hendes kompositioner refererer til mange genrer, men hvor den gode melodi altid er fremtrædende. Hendes værker tager altid udgangspunkt i konceptet … at undersøge et bestemt tema. Hendes værker er en hybrid imellem fluxus, performance, elektroakustisk musik, radioteater, filmisk videoinstallation og sfærisk sang på en bund af rå og poetisk støj. Læs mere i Komponistbasen

Lyt til musikken her
Run Time Error
Komponist: Simon Steen-Andersen
Musikoplevelse
Musikforståelse
Musikalsk skaben
Komponisten fortæller
Om Simon Steen-Andersen

(f. 1976) er en komponist der arbejder i krydsfeltet mellem instrumental -musik, elektronik, video og performance. Han nøjes ikke nødvendigvis med at komponere, hvordan musikken skal lyde, men gør sig ofte tanker om og inddrager musikernes bevægelser, scenelyset, scenerummet og andre medier i kompositionerne på en måde, så det bliver uadskillelige aspekter af den samme "udvidede" komposition.  Værkerne omfatter ofte forstærkede akustiske instrumenter i kombination med sampling, video, brug af simple hverdagsting eller hjemmelavede konstruktioner. Simon Steen-Andersen bor til daglig i Berlin. Læs mere i komponistbasen

 

Læs mere her

Om værket Knallertsange

Værket Knallertsange er et konceptuelt værk, hvor rammen er Tine Louise Kortermand og Vivi Christensens 3 ugers turné på knallert på Fyn og øerne. (2004) 

Om værket Run Time Error

Run Time Error er et konceptuelt værk for bygning og interiør i Den Frie Udstillingsbygning i København (2016). Konceptet er, at komponisten kun må bruge lyde, han finder i bygningen, hvor koncerten skal finde sted....

Hvad er en komponist?

Ordet komponist kommer af latin Componere, der betyder "at sætte sammen". En komponist skaber musik ved at sætte bl.a. toner, lyde, rytmer og instrumenter sammen.