Konceptuel musik > Tine Louise Kortermand > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Tine Louise Kortermand Musikforståelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal få en forståelse af konceptet i Knallertsange. De ser og hører Tine Louise Kortermand fortælle om introsangen: Knallertpiger, hvor nogle af ideerne i konceptet bliver formidlet. Eleverne får en forøvelse, hvor de skal finde konceptet. Derefter sættes der fokus på konceptet i Knallertsange, idet eleverne skal registrere, hvad de ser og hvad de hører.      

Eleverne ser filmklip 4: Tine Louise Kortermand fortæller om introsangen: Knallertpiger. De genser filmklip 2: Knallertsange og ser filmklip 5: Tine Louise Kortermand fortæller om konceptet.  

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion
  • Fortæl eleverne at Tine Louise Kortermand laver konceptuel musik. Begrebet koncept dækker over værkets ide/ideer. I konceptuel musik er der tit meget andet end musik og traditionelle instrumenter med i værket.
    
  • Fortæl eleverne, at de skal arbejde med ideerne/konceptet i Knallertsange 
 • Introsangen - Knallertpiger
  • Introducér at eleverne skal se og høre Tine Louise Kortermand fortælle om introsangen: Knallertpiger
    
  • Vis elevside 1 på smartboard og læs indledningsvist teksten til Knallertpiger sammen med eleverne
    
   • Hvad handler den om?
        
  • Vis filmklip 4 og lad eleverne finde/registrere, hvilke ideer Tine Louise Kortermand formidler
       

  Vis filmklip 4: Tine Louise Kortermand fortæller om introsangen: Knallertpiger

  • Tal med eleverne om at
    
   • De bruger knallerten som et instrument i forbindelse med sangen, hvilket er en del af konceptet. (gashåndtaget, vælger toneleje i forhold til knallertens tone)
     
   • Knallertpiger er en glad introsang, der skal fastholde folks opmærksomhed, hvilket også er en del af konceptet. (Folk skal gerne ønske at høre flere sange)
     
   • Sangen handler bl.a. om det gør/oplever – de kører på knallert
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren: Find konceptet
  • Spil og fremfør nogle miniature-koncepter og lad eleverne prøve at finde frem til, hvad konceptet er. Lad eleverne anvende begrebet koncept så de, når de har fundet konceptet siger: Konceptet er, at du …

   Brug f.eks følgende ideer:

   • Spil lyse durmelodier i et hjørne af klassen og mørke molmelodier i et andet hjørne
     
   • Spil højt og kraftigt foran pigerne og dybt og svagt foran drengene
     
   • Sid ned og spil noget atonalt musik og stå op og spil noget tonalt
     
   • Brug kun ting i en skoletaske til at frembringe rytmer med
     
   • Brug tekstbidder fra dagens avis med aktuelle nyheder – syng dem/rap dem
     
   • Find selv på flere – brug evt. også tøj og andre kendetegn, bevægelser, bestemte ord/vendinger der siges i forbindelse med et bestemt musikalsk udtryk mv.
     
  • Lad eleverne komme med ideer til miniature-koncepter og prøv at udføre deres ideer.
 • Elevopgave: Hvad er konceptet i Knallertsange?
  • Print elevside 1 og del den ud. Dan par eller grupper
    
  • Fortæl eleverne at de ved at registrere, hvad de ser og hører kan finde frem til mange af ideerne, der indgår i konceptet i Knallertsange
    
  • Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning, hvor elevernes registreringer skrives på elevsiden på smartboard
    
  • Vis filmklippet flere gange, mens eleverne arbejder med at skrive stikord ned om, hvad de ser og hører
    

  Vis filmklip 2: Knallertsange
   

  • Brug evt. nedenstående som støtte til en fælles opsamling og/eller til klassesamtalen

   

  • Hvad SER I i Knallertsange?
   • Knallerter, ruten de kører, ens klædt på i guldtøj, styrthjelme, støvler, højttalere, mikrofoner, klistermærker, de steder de optræder, publikums reaktion – de er overraskede, nysgerrige mv.
     
  • Hvad HØRER I i Knallertsange?
   • Sangen Knallertpiger og andre sange – hvad lægger eleverne mærke til i sangene/ved sangene?
     
   • Lyden af knallerter, Tine og Vivi der taler til folk og bl.a. spørger om de vil høre en sang mere mv.
     
  • Print elevside 2 og del den ud. Introducér at eleverne skal se og høre Tine Louise Kortermand selv fortælle om konceptet
    
  • Lad eleverne registrere de nye oplysninger de får om konceptet. Vis evt. filmklippet flere gange
    

  Vis filmklip 5: Tine Louise Kortermand fortæller om konceptet
   

  • Lav en fælles opsamling på de nye oplysninger om konceptet, brug evt. nedenstående
    
   • De ved ikke hvor de kører hen og hvem de skal møde
     
   • De har bare deres knallerter, deres udstyr og et landkort
     
   • De sætter fingeren et tilfældigt sted på et kort, og så kører de mod det sted
     
   • Sommetider bliver de nysgerrige undervejs, hvis de ser noget spændende, så ændrer de ruten
     
   • De har tænkt over, hvad der kan få folk til at tænke på en helt bestemt måde, når de ser et værk. De ville give folk en oplevelse af cirkus, derfor fandt de på guldtøjet – det synes de signalerer cirkus og noget fantastisk. Ligesom et cirkus, så kommer de pludseligt og overraskende til byen og er hurtigt væk igen
     
   • De udleverer klistermærker med en webadresse til en knallertdagbog, hvor folk de har mødt evt. efterfølgende kan læse om sig selv. Klistermærket skal være et minde om Knallertpigerne
     
   • For selv at skabe noget nyt, så vil de overraske sig selv. Så de kører steder hen, hvor de aldrig har været før. Det giver nye oplevelser, så de kan lave nye sange
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad betyder koncept?
    
  • Hvad har vi lært om konceptuel musik?
    
  • Hvad har vi lært om konceptet i Knallertsange?