Konceptuel musik > Simon Steen-Andersen > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Simon Steen-Andersen musikalsk skaben lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og arbejde ud fra Simon Steen-Andersens koncept. De skal gruppevis skabe en lille Run Time komposition på et stykke af en bane, hvor de bruger både selve bygningen og ting i bygningen på utraditionelle måder. Efterfølgende sættes gruppernes små kompositioner sammen til en samlet Run Time komposition, der filmes. Opgaven egner sig godt til en temadag eller i forbindelse med en emneuge.

Eleverne ser filmklip 6: Simon Steen-Andersen inspirerer til opgaven

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Forberedelse

  Find et spændende sted på skolen eller en bygning i nærheden med forskellige genstande, hvor I kan arbejde i nogle timer. Lad banen køre rundt, så den slutter samme sted, som den begynder. Afmærk banen med gruppenumre. Hver gruppes del skal have en størrelse, så der er plads til en afstand på 2-3 m mellem eleverne i gruppen. Sæt mærker på gulvet, så hver elev får en fast plads. Forbered hvordan den samlede Run Time komposition kan blive filmet. Print elevside 2 i farver.

 • Introduktion
  • Introducér at eleverne selv skal prøve at arbejde med Simon Steen-Andersens koncept og lave deres egen Run Time-komposition. (Den hedder ikke ”Error” fordi det bliver realtid – der bliver ikke mulighed for at manipulere med tiden).
    
  • Fortæl at i stedet for én person, der ligesom Simon Steen-Andersen, løber gennem en bane, så kommer lyden så at sige til at løbe gennem eleverne, der alle skal stå på banen og lave hver sin lyd/klang efter hinanden
    
  • Tal med eleverne om de fire punkter øverst på elevside 1 og introducér, at de skal se og høre Simon Steen-Andersen inspirere til opgaven

   

  Vis filmklip 6: Simon Steen-Andersen inspirerer til opgaven
   

  • Tal med eleverne om det Simon Steen-Andersen fortæller om
   • at se sig omkring og gå på opdagelse
     
   • at finde gode lyde
     
   • at lave en rækkefølge så lydene passer sammen
     
   • at forbinde lyde der ikke passer sammen
     
   • bevægelsen - både egne bevægelser og tingenes bevægelse
     
   • at undgå pauser 
 • Forøvelse ved musikskolelæreren: Find lyde og klange der passer sammen
  • Fokusér på det Simon Steen-Andersen fortæller om at lydene/klangene skal passe sammen, og prøv at give eleverne en forståelse af, hvad det betyder.
   Brug evt. nedenstående ideer:
    
   • Lav nogle lyde, der kan passe sammen, fordi de er i ”familie” med hinanden
     
   • Lav nogle lyde der ikke passer sammen, som er for forskellige, de er ikke i ”familie” med hinanden
     
   • Gå i dialog med eleverne om, hvordan man kan forbinde to lyde, der ikke passer sammen med en tredje lyd – find nogle eksempler på det

   

 • Elevopgave: Skab en Run Time komposition
  • Dan grupper på 3-4 elever og giv grupperne numre
    
  • Vis eleverne stedet, hvor Run Time kompositionen skal udføres. Gå hele banen igennem med eleverne, og lad hver gruppe finde deres plads/gruppenummer på banen, og det mærke de hver især skal stå på

   

  • Saml eleverne
    
  • Del elevside 2 ud og gennemgå opgaven punkt for punkt
    
  • Giv hver elev en ting, som de kan vælge at bruge, når de aktiverer deres lydkilde. Det kan f.eks. være en trommestik, whiskers, claves, en ske, mv.
    
  • Lad eleverne arbejde, mens underviserne hjælper, stimulerer og inspirerer til at udforske lyde, sætte dem sammen og finde/indføre noget bevægelse
    
  • Når grupperne er færdige med hver deres lille komposition, så lad dem gruppevis fremføre dem
    
  • Arbejd med overgangene mellem grupperne, så der skabes en naturlig overgang, der flyder godt
    
  • Øv kompositionen igennem mange gange, så eleverne er helt sikre i at udføre hver deres lille del
    
  • Find et signal/en lyd/klang i bygningen, der begynder og slutter kompositionen (svarende til Simon Steen-Andersens klokke)
    
  • Lav en filmoptagelse af den samlede komposition
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Vis eleverne filmoptagelsen af deres Run Time komposition og tal med dem om
    
  • Hvad har vi lært ved at arbejde konceptuelt?
    
   • Hvad har vi lært ved at udforske lyde?
     
   • Hvad har vi lært om lyde/klange, der passer sammen?
     
   • Hvad har vi lært om at samarbejde?
     
   • Hvad var sjovt? Svært? Spændende?