Velkommen til fem spor i ny dansk musik

Dette læremiddel gør det muligt på en spændende og lærerig måde at arbejde med ny dansk musik på 3. - 6. klassetrin. Læremidlet er udarbejdet, så det kan anvendes i et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Klik på Om læremidlet i menuen og læs mere om dets indhold og organisering.