Hjemmebyggede instrumenter > Jeppe Just musikalsk skaben lærerside > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Jeppe Just musikalsk skaben lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lade sig inspirere af Jeppe Just Christensens måde at arbejde på og skal med udgangspunkt i tre tegninger af forlystelser fra et tivoli skabe deres egen tivolimusik. De skal ligesom Jeppe Just bruge ”utraditionelle” instrumenter og hjemmelavede instrumenter evt. blandet med ”rigtige” instrumenter.

Tivolisangen som eleverne har lært i forbindelse med opgaven i musikforståelse synges af alle imellem hver elevgruppes fremførelse og bruges også som forspil og efterspil.
Til denne opgave skal eleverne medbringe ting og instrumenter.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Forberedelse

  Bed eleverne om at medbringe en eller flere ting, der kan bruges som utraditionelle instrumenter eller som de kan lave instrumenter ud af. Det kan være noget der kan rasle, noget man kan puste i, stryge på, slå på eller klimpre på (f.eks. elastikker på en mælkekarton). Lad dem også medbringe legetøjsinstrumenter, hvis de har det. Underviserne sørger for elastikker, tape, aviser, plastikposer, ris, pinde, små sten, tape mv. 

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Tag tråden op fra undervisningen i musikforståelse, hvor eleverne hørte Jeppe Just Christensen fortælle om sin musik som tivolimusik (filmklip 4)
    
  • Fortæl at eleverne nu selv skal prøve at lave tivolimusik, hvor de skal bruge nogle af Jeppes måder at arbejde på som komponist
    

  Vis filmklip 5: Jeppe Just fortæller om arbejdet som komponist
   

  • Tal med eleverne om det Jeppe Just Christensen fortæller om
   • at finde ting - undersøge dem, hvordan lyder de? (f.eks. linealen)
   • at finde gode lyde
   • at bygge noget, der ender med at blive til musik
   • at musik er lyd der er sat i system
     

  Vis filmklip 6: Jeppe Just giver gode råd til arbejdet med at skabe musik
   

  • Tal med eleverne om Jeppe Just Christensens gode råd, som de skal prøve at følge, de skal
   • holde ørerne åbne
   • bruge hverdagens lyde. (lad eleverne prøve at finde nogle lyde lige der hvor de sidder, hvor de bruger borde, stole, krop mv.) 
   • bruge deres fantasi
   • undersøge – lytte - afprøve
     
  • Introducér opgaven på elevsiden. Vis tegningerne af forlystelserne og fortæl, at de gruppevis får en forlystelse, som de skal lave tivolimusik til, så musikken passer til forlystelsen
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren
  • Tal med eleverne om, hvad der kendetegner forlystelserne på elevsiden. Illustrer med instrumentet, hvordan en forlystelse kan omsættes i lyd/musik, f.eks.
   • en karrusel, der kører rundt. Spil noget der ”kører i en rundgang ,” hvor der hele tiden vendes tilbage til det samme udgangspunkt. Begynd evt. langsomt (karussellen går i gang) og accelerer, hvilket kan signalere, at karussellen kører hurtigere og hurtigere
     
   • en rutschebane, der kører op og ned. Spil f.eks. kromatisk op og ned
     
   • et spøgelsestog, hvor der skal være uhyggelig lyd/musik. Spil noget der er stille og langsomt og kom med nogle pludselige skæve, kraftige toner eller klange, der signalerer at man bliver forskrækket
     
   • osv.
     

  ØV TIVOLISANGEN

  • Vis elevside 2 og repetér tivolisangen med fagter, mens musikskolelæreren spiller til
 • Elevopgave: Skab tivolimusik
  • Del ind i grupper på 3-4 elever og giv hver gruppe et print af elevsiden
    
  • Del forlystelserne ud, så hver gruppe får en af de tre forlystelser, som de skal sætte lyd/musik til. (Eleverne kan evt. også selv finde på en forlystelse, som de kan sætte musik til)
    
  • Lad eleverne bruge deres egne medbragte lydkilder, som de kan bruge som instrumenter eller lave ”instrumenter” ud af. Lad dem også bruge de lyde de kan finde i rummet og lad hver gruppe få et par rigtige instrumenter
    
  • Lad grupperne arbejde – helst i forskellige rum og ude på gangen
    
  • Lad grupperne fremføre deres lyd/musik
    
  • Tal sammen om, om de enkelte gruppers lyd/musik passede til forlystelsen. Hvorfor? Hvordan? Evt. hvorfor ikke?
    
  • Underviserne kan evt. komme med enkle forbedringsforslag, der vil kunne laves uden yderligere øvning, f.eks. at de skal spille kraftigere, at noget skal vare noget længere m.v.
    
  • Sæt alle gruppekompositionerne sammen til en klassekomposition, hvor Tivolisangen synges som forspil og efterspil og som mellemspil mellem elevernes kompositioner.
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om, hvordan man kan lave nye instrumenter?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan komponisten Jeppe Just Christensen arbejder?
    
  • Hvad har vi lært om at lyd/musik kan udtrykke i forhold til forskellige forlystelser?