Hjemmebyggede instrumenter > Lars Kynde > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Lars Kynde musikalsk skaben lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal ligesom Lars Kynde prøve at lave deres egen Vandrende pind. De skal i grupper arbejde med at finde toner/lyde/figurer, der hører til fire forskellige farvede plader.
Derefter skal de sætte pladerne sammen i en rækkefølge, idet de farver 12 plader, og efterfølgende selv spille deres Vandrende pind med lyd i.
Eleverne ser filmklip 6: Lars Kynde inspirerer til opgaven i musikalsk skaben.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne selv skal være musikalsk skabende med udgangspunkt i fire farvede plader, som de skal finde en tone/klang/figur til. Pladerne skal de bagefter sætte sammen til en Vandrende pind med lyd i, som de selv skal spille
    
  • Tal med eleverne om, at de skal bruge pladerne som en slags nodebillede. Deres vandrende pind er anderledes end Lars Kyndes, idet de selv både er tempospillere, rytmespillere og klangspillere på samme tid.

  Vis filmklip 6: Lars Kynde inspirerer til opgaven i musikalsk skaben

  • Tal med eleverne om det Lars Kynde fortæller om, at man kan have en oplevelse af, at farver kan være mere eller mindre tunge, dybe, hurtige, lange eller korte. Det er selvfølgelig individuelt, hvordan man oplever det. Men fortæl, at det kan være en god måde for eleverne at tale om, hvordan de oplever farverne, når de selv skal lave musik
    
  • Gå til forøvelsen med musikskolelæreren  
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren
  • Vis skemaet på elevside 1 på smartboard og fortæl, at I nu sammen skal lave et eksempel på en vandrende pind og bagefter skal eleverne selv gøre det
    
  • Fortæl at det svarer til opgaven i musikforståelse, hvor musikskolelæreren spillede en tone/figur til hver farvet kugle; her drejer det sig om at finde en tone/klang/figur til fire forskellige plader.
    
  • Musikskolelæreren kan tage udgangspunkt i sin egen oplevelse af farverne og/eller gå i dialog med eleverne om oplevelsen af farverne. Sæt en tone/klang/figur til hver plade. (Eleverne får nogle andre farver på deres plader, når de selv skal skabe musik)
    
  • Tag notater i feltet til højre på skemaet elevside 1
    
  • Spil de fire plader gentagne gange, så eleverne forbinder hver plade med nogle bestemte toner/klange/figurer
    
  • Spil derefter eksemplet på et partitur med de fire farver på elevside 1. Lav evt. en fejl og lad eleverne prøve at registrere fejlen. Hvor er den forkerte plade? Hvordan skulle den have set ud?  
 • Elevopgave: Skab en Vandrende Pind med lyd i
  • Del ind i grupper på 2-4 elever, print elevside 2 og 3 og del dem ud. Gennemgå opgaven på elevside 2
    
  • Del instrumenter/lydkilder og farver ud
    
  • Fordel gerne grupperne i flere rum
    
  • Lad eleverne arbejde med opgaven med at finde toner/klange/figurer og derefter farve pladerne i deres partitur på elevside 3
    
  • Lad evt. eleverne nøjes med at finde toner/klange/figurer til de tre plader og lad musikskolelæreren indgå i gruppen og sætte lyde til den sidste plade med sit instrument
    
  • Lad grupperne fremføre deres Vandrende pind med lyd i for klassen
    
  • Lad de andre elever give respons på deres fremførelse
   • Var den udført med koncentration?
   • Var der fundet nogle sjove/spændende toner/klange/figurer?
 • Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
  • Hvordan har vi været musikalsk skabende?
    
  • Hvad har vi lært af Lars Kynde om, hvordan man kan bruge farverne i forbindelse med det at lave musik?
    
  • Hvordan er vores Vandrende pinde forskellige fra Lars Kyndes?
    
  • Hvad har vi lært om at arbejde sammen?
    
  • Har vi lært andet?