Instrumental musik > Bent Sørensen > Musikforståelse > Elevside
Musikforståelse

Opgave: Lyt efter crescendo, tremolo og glissando

  • Lyt til lydklip 1 og sæt tegnene for crescendo, tremolo og glissando ind i kasserne fra venstre mod højre, så det svarer til den rækkefølge, de bliver spillet i.

Se filmklip 6: Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist