Instrumental musik > Bent Sørensen > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Opgave: Lav en lydhistorie med crescendo, tremolo og glissando med en smuk slutning

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde med nogle af de samme musikalske virkemidler som Bent Sørensen. De får en fortsættelse af historien om Pil og Emil. Historien har nogle blå ord, som de skal udtrykke med crescendo, tremolo og/eller glissando.  Historiens slutning med Emils smukke udsigt skal eleverne også sætte i musik. Her skal de blive inspireret af og rette sig efter tre af Bent Sørensens gode råd.
Eleverne ser filmklip 7: Bent Sørensen giver gode råd til arbejdet med at skabe musik.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne selv skal være musikalsk skabende med tre af de elementer Bent Sørensen bruger i sin musik, som de lærte at kende i opgaven i musikforståelse. Det er crescendo, tremolo og glissando. Skriv de tre begreber op på tavlen og repetér, hvad de betyder
 • Forøvelse ved musikskolelæreren elevopgave 1. Musikskolelæreren demonstrerer crescendo, glissando og tremolo
  • Repetér forøvelsen fra opgaven i musikforståelse
 • Elevopgave 1: Lav en lydhistorie med crescendo, tremolo og glissando
  • Tal med eleverne om Pil og Emil og om, hvad de kan huske fra opgaven i musikoplevelse: Hvad sker der i Fantasmagoria?
    
  • Fortæl, at de nu skal høre om, hvad der sker for Pil og Emil efter, at de er kommet hjem.  Læs nedenstående indledning til den historie, der står på elevsiden, som eleverne skal sætte lyd/musik til
    

  Emil vågner fra en mærkelig drøm. Det er meget tidligt om morgenen. Han stikker sin hånd ind under hovedpuden og får fat i noget rundt og blødt. Det er en lille stofpose. Inde i posen er der nogle plantefrø. Hvor mon den kommer fra, tænker han. Med ét får han en idé. Han springer ud af sengen, spæner nedad trappen og hopper i sine gummistøvler. Han går ud i haven i sit nattøj. Emil graver små huller i græsplænen og lægger et frø ned i hvert hul.

  ”Skal vi prøve at give dem noget vand?” Det er hans storesøster Pil. Hun holder sin vandflaske frem.

  ”Jeg fyldte min flaske med vand fra den sø, som vi opdagede på teltturen,” fortæller hun. Emil tøver. Så smiler han og siger:

  ”Ja, lad os da prøve.” De giver alle frøene lidt vand fra flasken, og dækker frøene med jord.

  ”Nu skal vi bare vente,” siger Emil. De begynder at gå tilbage mod huset.
   

  • Vis elevsiden på smartboard og læs historien højt med indlevelse og engagement
    
  • Gennemgå første del af opgaven, hvor eleverne skal lave crescendo, tremolo og /eller glissando efter de blå ord. (Fortæl at der godt kan være både crescendo og tremolo på samme tid, ligesom der kan være crescendo og glissando på samme tid
    
  • Man kan evt. beslutte, at eleverne blot skal lave lyd/musik, og at folkeskolelæreren læser historien under fremførelsen
    
  • Print elevsiden med historien ud i farver og del den ud
    
  • Dan grupper på fire
    
  • Del instrumenter ud. Det er hensigtsmæssigt at alle grupper har mindst ét klokkespil eller en xylofon og mindst én tromme
    
  • Fordel gerne grupperne i flere rum
    
  • Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne og understøtte deres lyd/musik med sit instrument
    
  • Lad nogle af grupperne fremføre deres lydhistorie evt. sammen med musikskolelæreren. (Folkeskolelæreren kan evt. læse historien)
    
  • Lad de andre elever give respons på, om lydene/musikken passede til historien
 • Ekstra idé: Folkeskolelærer og musikskolelærer fremfører historien

  Efter nogle af elevernes fremførelser kan folkeskolelærer og musikskolelærer afslutningsvis lave deres version, gerne i en meget dramatiseret udgave. Folkeskolelæreren læser/fortæller historien og musikskolelæreren improviserer på sit instrument efter de blå ord og anvender crescendo, tremolo og/eller glissando

 • Forøvelse ved musikskolelæreren elevopgave 2. Musikskolelæreren demonstrerer en smuk slutning

  Vis filmklip 7: Bent Sørensen giver gode råd om arbejdet med at skabe musik

  • Tal med eleverne om de råd Bent Sørensen giver
    
  • Gennemgå opgaven på elevsiden og gå til forøvelse
    
  • Demonstrér Bent Sørensens råd om at lave musik
    
   • Tal med eleverne om, hvilke lyde, der er/kan være omkring Pil og Emil – prøv derefter at sætte dem i musik
     
   • Demonstrér det at spille enkelt – f.eks. langsomt med en enkel lille melodi, evt.  pp (pianissimo)
     
   • Demonstrér hvordan mange tonegentagelser kan give ro og enkelhed – og være smukt
 • Elevopgave 2: Lav en smuk slutning
  • Print elevsiden til opgave 2 i farver og lad eleverne gå i grupper igen. Lad dem beholde de instrumenter de havde til opgave 1 med de blå ord
    
  • Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne og bidrage med sit instrument
    
  • Lad eleverne fremføre (evt. sammen med musikskolelæreren) deres smukke slutninger på historien, der fortæller om Emils udsigt
    
  • Lad de andre elever give respons: var det smukt? Blev reglerne overholdt? Er der forslag til forbedringer?
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvilke musikalske virkemidler har vi arbejdet med i lydhistorien (crescendo, glissando, tremolo)
    
  • Hvad har vi lært af Bent Sørensen?
    
  • Hvad har vi lært om selv at lave musik?
    
  • Hvad har vi lært om at arbejde sammen?
    
  • Har vi lært andet?