Instrumental musik > Bent Sørensen > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Opgave: Lyt efter crescendo, tremolo og glissando

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lære tre fagbegreber og deres betydning at kende, nemlig crescendo, tremolo og glissando. De skal lytte til nogle små uddrag af satsen, hvor de skal kunne skelne mellem de tre begreber og skrive de rigtige tegn for dem.
Eleverne ser filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om instrumenterne – sordin og glissando og filmklip 6: Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne skal se og høre Bent Sørensen fortælle noget om sin musik

  Vis filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om instrumenterne – sordin og glissando 

  • Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller
    
   • Sordin er ligesom alle andre musikudtryk italiensk, og det betyder ”døv” eller ”uden lyd.” En sordin er en slags klemme, der sættes på "stolen" på et strengeinstrument. På den måde dæmper den lyden. Sordiner er typisk lavet af hårdt gummi
     
   • Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller om glissando
     
  • Vis elevsiden på smartboard og forklar begreberne crescendo, tremolo og glissando, der alle anvendes meget i Dolcissimo. (Gør gerne dette, mens musikskolelæreren løbende demonstrerer på sit instrument jvf. nedenfor, og eleverne afprøver begrebernes betydning i praksis)
    
  • Gennemgå begreberne og tegnene på elevsiden, som er de standardiserede tegn
    
   • Crescendo betyder ”at vokse” og er betegnelsen for, at musikken tiltager i lydstyrke og bliver kraftigere. Crescendo noteres med en kile, der bliver bredere i takt med, at musikkens volumen bliver større.
    Aftagende lydstyrke kaldes decrescendo (eller diminuendo) og noteres med en kile, der vender modsat og ender i et punkt
     
   • Tremolo betyder ”skælven” eller ”rysten” – tonen eller tonerne ”ryster.” Tremolo spilles som en hurtig gentagelse af samme tone eller af et interval.
    Tremolo noteres som en node (eller flere noder) med tre skrå streger på
     
   • Glissando betyder ”glidende.” Tonen glider fra en tone til en anden, hvor alle de mellemliggende toner berøres. Nogle instrumenter egner sig godt til dette, f.eks. strygere, basun og sangstemme. Andre egner sig ikke så godt, f.eks. klaver, der må nøjes med at spille de toner, der ligger mellem de to tonehøjder. Glissando noteres med en zig-zag linje mellem de toner, der er glissando imellem
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren: Giv eleverne en forståelse af crescendo, tremolo og glissando
  • Demonstrér et crescendo og et decrescendo nogle gange med instrumentet
    
   • Lad eleverne synge et vers af en sang og signaler, hvordan de skal lave crescendo og decrescendo 
     
  • Demonstrér glissando/glissader med instrumentet
    
   • Lad eleverne selv lave glissando/glissader op og ned med stemmen nogle gange
     
  • Demonstrér tremolo med instrumentet
    
   • Lad eleverne selv udføre et tremolo ved f.eks. at slå 4- dels rytmer med hænderne på lårene og lade det gå over i et tremolo (lynhurtige skift mellem de to hænder)
 • Elevopgave til Dolcissimo: Lyt efter crescendo, tremolo og glissando
  • Vis elevsiden på smartboard og gennemgå opgaven
    
  • Lyt til lydklip 1 mange gange. Lydklippet er sat sammen af små uddrag fra begyndelsen af satsen, hvor crescendo, tremolo og glissando er tydeligt
    
  • Del elevsiden ud og lad eleverne arbejde med den enten individuelt eller i gruppe, mens lydklip 1 spilles mange gange
    
   • Alternativt kan man finde frem til løsningen i samarbejde med eleverne og  sætte de rigtige tegn i kasserne på et smartboard
     
  • Løsningen på opgaven ser sådan ud

  • Lyt til første del af satsen i sammenhæng, hvor der ikke er klippet, lydklip 2, og lad eleverne lytte efter crescendo, tremolo og glissando
    
  • Fortæl at eleverne selv skal lave lyd/musik med crescendo, tremolo og glissando i den næste opgave i musikalsk skaben
  • Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist

   Vis filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist

   • Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller
     
    • Om at musik fortæller en historie
    • At han først skal finde et navn/titel til musikken før han kan lave den.  Hvorfor mon han har det sådan?
    • Om hvordan han kommer i gang med at lave et stykke musik – hvad har det med legoklodser at gøre?
  • Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
   • Hvilke nye musikudtryk har vi lært? (crescendo, tremolo og glissando) Hvordan lyder de og hvad betyder de?
     
   • Hvad har vi lært om instrumenter/strygere/violinen? (bl.a. sordin)
     
   • Hvad har vi lært om, hvordan komponisten Bent Sørensen arbejder?