Instrumental musik > Anders Koppel > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Opgave: Skab et stykke musik i fire afsnit

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Anders Koppel. De skal skabe et stykke musik i fire afsnit, der ligner det uddrag de arbejdede med i opgaven i musikoplevelse. De skal lade sig inspirere af Anders Koppels gode råd i forbindelse med at lave musik.

Eleverne ser filmklip 4: Anders Koppel giver gode råd til arbejdet med at skabe musik.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl eleverne, at de nu skal arbejde ligesom komponisten Anders Koppel og selv prøve at lave et stykke musik, hvor de bruger nogle af hans idéer
    
  • Vis elevsiden på smartboard og lyt til lydklippet, som er det, eleverne arbejdede med til ”tegnefilmen” i musikoplevelse
    
  • Fortæl at de nu selv skal skabe et stykke musik, der har de samme fire afsnit som uddraget af Anders Koppels musik
    
  • Se og hør Anders Koppel inspirere til opgaven i musikalsk skaben

  Vis filmklip 4: Anders Koppel giver gode råd til arbejdet med at skabe musik

  • Tal med eleverne om det Anders Koppel fortæller
    
   • Om at interessere sig for det de andre laver
   • Om at sige: Ja
   • Om at det at lave musik er næsten ligesom at tale sammen
     
  • Gennemgå opgaven på elevsiden sammen med eleverne
    
  • Repetér begreberne staccato og legato, som musikskolelæreren evt. kan demonstrere
 • Elevopgave: Skab et stykke musik i fire afsnit
  • Print elevsiden og del den ud. Del ind i grupper på 3-4 elever
    
  • Lad hver gruppe få en kasse med et udvalg af instrumenter og lad gerne grupperne sprede sig i flere rum
    
  • Giv gerne god tid til opgaven, så der også er plads til at eksperimentere og øve sig i at fremføre kompositionen
    
  • Fortæl at de meget gerne må finde nogle ideer til, hvordan musikskolelæreren kan spille sammen med gruppen
     
  • Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne med sit instrument og gå i dialog med eleverne om, hvordan han/hun evt. kan bidrage til deres komposition.
    
  • Lad grupperne på skift fremføre deres musik evt. sammen med musikskolelæreren
     
  • Lad de andre elever give respons. Kunne man tydeligt høre forskel på de fire afsnit? Kunne man tydeligt høre legato og staccato?
    
  • Musikskolelæreren kan efter fremførelsen koble sig på de grupper han/hun evt. ikke er nået rundt til. Lad eleverne komme med ideer til musikskolelærerens medvirken og prøv det af. Musikskolelæreren kan også selv bidrage med ideer, prøve dem af og lade eleverne vurdere resultatet
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over de fire afsnit
  • Ligesom i undervisningen i musikoplevelse så kan musikskolelæreren igen demonstrere, hvordan det kan lyde, når et enkelt instrument udtrykker de fire forskellige afsnit i musikken.
    
  • Vis elevsiden på smartboard og improviser evt. over afsnittene i vilkårlig rækkefølge og lad eleverne registrere, hvilket afsnit der bliver improviseret over
    
  1. To instrumenter ”snakker sammen” eller forfølger hinanden i et hurtigt tempo. Den ene ”siger noget” og så ”siger den anden noget” osv. 
  2. Alle instrumenter spiller hurtigere og kraftigere og ender MEGET kraftigt
  3. Langsomt tempo: Noget stille og smukt med melodi (solo og legato)
  4. Alle instrumenter spiller meget rytmisk og staccato
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
   • Hvad har vi lært om selv at lave musik?
     
   • Hvad har vi lært om at spille sammen?
     
   • Hvad har vi lært om Anders Koppel og om at være komponist?
     
   • Hvad har vi lært om at samarbejde?
     
   • Har vi lært andet?