Instrumental musik > Anders Koppel > Musikoplevelse > lærerside
Musikoplevelse

Opgave: Hvad sker der i tegnefilmen?

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb i en tegnefilm, der passer til musikken. (De skal ikke lave en tegnefilm). På denne måde bliver eleverne fortrolige med musikken, og de kan give udtryk for deres musikoplevelse. Efterfølgende taler underviserne med eleverne om deres forestillinger, der bliver en indgang til at tale om musikken, dens forskellige udtryk og virkemidler. 

Eleverne ser filmklip 1: Anders Koppel i sit værksted, og filmklip 2: Anders Koppel fortæller om musikken.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • ​​​​​​​Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Lyt til hele satsen Allegro con brio af Anders Koppel. Den ligger på forsiden af Fem spor – Instrumentalmusik (Varighed 7:28). Del evt. lytningen op i mindre afsnit.
    
  • Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Satsen er skrevet for strygekvartet (to violiner, bratsch, cello) og saxofon. Den er en blanding af klassisk musik og noget jazzet. Anders Koppel er kendt for at blande stilarter.
    
  • Fortæl at allegro betyder "hurtigt" og con brio betyder "med livlighed". Det er italiensk, ligesom alle andre musikbetegnelser.
    
  • Mød komponisten Anders Koppel, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv og sit værksted 

  Vis filmklip 1: Anders Koppel i sit værksted. (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)

  • Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Anders Koppel og hans værksted. Lav efterfølgende en opsamling. Tal evt. med eleverne om
    
   • at han har arbejdet med at komponere 8-10 timer om dagen i 35 år
   • hvorfor han synes klaveret er godt at komponere ved i forhold til en guitar
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren: Stimulering af elevernes forestillingsevne
  • Dan makkerpar og fortæl, at eleverne skal tale om, hvad de forestiller sig der kan ske i en tegnefilm til den musik, som musikskolelæreren spiller
    
  • Spil noget kontrastfyldt, f.eks.
    
   • En langsom molmelodi, derefter en pause med enkelte spredte toner, der fortsætter i en munter lys glad dur-melodi
   • En lys og hurtig durmelodi, der afbrydes af nogle voldsomme dissonanser/noget atonalt og slutter i en langsom molmelodi
   • Find selv på flere eksempler
 • Elevopgave til satsen Allegro con brio: Hvad sker der i tegnefilmen?
  • Vis elevsiden på smartboard og fortæl, at eleverne ligesom i forøvelsen, skal få ideer til en tegnefilm ud fra Anders Koppels musik. (De skal ikke selv lave en tegnefilm, bare forestille sig den)
    
  • Dan grupper på 3-4 elever og lyt til lydklippet nogle gange
    
  • Gennemgå elevopgaven og tal om de fire afsnit i uddraget
    
  • Lyt til uddraget igen og peg imens på de fire overskrifter, der passer til musikken
    
  • Lad grupperne arbejde, lytte og tale sammen, mens lydklippet spilles mange gange
    
  • Lad grupperne fortælle, hvad der sker i deres tegnefilm i de fire afsnit i musikken
    
  • Tal med eleverne om, hvad i musikken der mon gør, at de får de forestillinger
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over de fire afsnit i musikken
  • Demonstrer hvordan det kan lyde, når et enkelt instrument spiller/udtrykker de fire forskellige afsnit i musikken. Juster evt. overskrifterne som nedenfor
    
  1. To instrumenter ”snakker sammen” i et hurtigt tempo
  2. Alle instrumenter spiller hurtigere og kraftigere og ender MEGET kraftigt
  3. Langsommere tempo. Noget med en smuk melodi.
  4. Alle instrumenter spiller meget rytmisk

   

  • Anders Koppel fortæller om musikken

   Vis filmklip 2: Anders Koppel fortæller om musikken

   • Tal med eleverne om det, Anders Koppel fortæller om sit musikalske sprog
     
   • Tal også med eleverne om det, han fortæller om de fire afsnit i musikken, som de har arbejdet med, og som musikskolelæreren evt. lige har improviseret over
  • Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
   • Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
     
   • Hvad har vi lært om instrumenter?
     
   • Hvad har vi lært om Anders Koppel og hans musik?