Vokal musik > Peter Bruun > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Udtryk digtet i musik

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Peter Bruun. De skal sætte musik til to digte To kække rejer og På vingeslag til en sommerdag. De omsætter og anvender her den viden de har fået i opgaven i musikforståelse om musik og betydning. De skal også lade sig inspirere af Peter Bruuns introduktion til digtene og hans musikalske ideer.

Eleverne ser filmklip 4: Peter Bruun inspirerer til opgaven med digtet To kække rejer og filmklip 5: Peter Bruun inspirerer til opgaven På vingeslag til en sommerdag

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl eleverne, at de nu skal arbejde ligesom komponisten Peter Bruun har arbejdet med Nu letter en kontrabas
    
  • Vis elevside 1 på smartboard. Læs digtet To kække rejer højt og tal med eleverne om, at de selv skal prøve at udtrykke digtet i lyd/musik
    
  • Lad eleverne se og høre Peter Bruun inspirere til opgaven

   Vis filmklip 4: Peter Bruun inspirerer til opgaven med digtet To kække rejer.
   

  • Lad eleverne fortælle, hvad de lægger mærke til på filmklippet. Tal med dem om, hvordan Peter Bruun tænker man kan arbejde med lyd/musik til digtet. Tal om det han siger om vandet, rejerne, blåhvalen mv. 
 • Elevopgave 1: Udtryk digtet To kække rejer i musik
  • Print elevsiden, del den ud og gennemgå opgaven
    
  • Dan grupper på 4 elever og giv grupperne et lille udvalg af akustiske instrumenter
    
  • Fordel gerne grupperne i flere rum
    
  • Gå rundt til grupperne – inspirer dem
    
  • Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne med sit instrument og gå i dialog med eleverne om, hvordan han/hun evt. kan bidrage til deres komposition
 • Fremførelse og samtale
  • Lad grupperne på skift fremsige digtet og evt. sammen med musikskolelæreren fremføre deres lyd/musik til To kække rejer
    
  • Lad de andre elever give respons. Kunne man tydeligt høre, hvad musikken skulle udtrykke? Hvordan? Var digtet læst højt og tydeligt op? Osv.
    
  • Musikskolelæreren kan efter fremførelsen koble sig på de grupper han/hun evt. ikke er nået rundt til. Lad eleverne komme med ideer til musikskolelærerens medvirken og prøv det af. Musikskolelæreren kan også selv bidrage med ideer, prøve det af og lade eleverne vurdere resultatet
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over digtet To kække rejer
  • Tag nogle enkeltelementer ud af teksten og udtryk dem i lyd/musik med noget improviseret
    
  • Lad eleverne komme med bud på, hvilke elementer i digtet de oplever, bliver udtrykt i improvisationen. Lad dem begrunde deres valg
    
  • Gå i dialog med eleverne om nogle valg i forbindelse med improvisationerne og diskuter dem med eleverne
    
  • Spil evt. til slut en samlet improvisation over digtet
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om at lave musik til et digt?
    
  • Hvilke fællestræk er der mellem vores To kække rejer og Peter Bruuns Nu letter en kontrabas?
    
  • Hvad har vi lært om at samarbejde?
    
  • Har vi lært andet?
 • Elevopgave 2: Udtryk digtet På vingeslag til en sommerdag  i musik
  • Vis elevside 2 på smartboard. Læs digtet På vingeslag til en sommerdag højt og tal med eleverne om, at de også skal prøve at udtrykke dette digt i musik
    
  • Lad eleverne se og høre Peter Bruun inspirere til opgaven

  Vis filmklip 5: Peter Bruun inspirerer til opgaven med digtet På vingeslag til en sommerdag
   

  • Lad eleverne fortælle, hvad de lægger mærke til på filmklippet. Tal med dem om det Peter Bruun fortæller om bl.a. al den bevægelse der er i digtet, der kan inspirere til musik
    
  • Gentag samme arbejdsgang som med digtet To kække rejer