Vokal musik > Peter Bruun > Musikforståelse > Elevside
Musikforståelse

Opgave: Hvordan udtrykkes digtet i musik?

  • Musikken udtrykker digtet. Hvilket instrument udtrykker hvad?   
  • Tegn streger fra klaveret til de ord/sætninger fra digtet, som I synes klaveret udtrykker. Hvordan kan I høre det i musikken?
  • Tegn streger fra kontrabassen til de ord/sætninger, som I synes kontrabassen udtrykker. Hvordan kan I høre det i musikken?