Elektronisk musik > > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Birgitte Alsted musikforståelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lære handlingen i folkevisen Agnete og Havmanden at kende, som Birgitte Alsteds sats er inspireret af. Efterfølgende skal de lytte til musikken igen og finde frem til, hvordan nogle elementer i musikken fortæller noget af historien om Agnete og Havmanden.
Eleverne ser filmklip 2: Birgitte Alsted fortæller om inspirationen til Havmanden kalder, filmklip 3: Birgitte Alsted fortæller om satsen Havmanden kalder og filmklip 4: Birgitte Alsted fortæller om arbejdet med lydene

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion
  • Fortæl eleverne, at de skal høre den historie, som knytter sig til undervandsskulpturen og musikken: Havmanden kalder
    
  • Vis elevside 1 med skulpturen og fortæl, at den er lavet af kunstneren Suste Bonnén og er inspireret af folkevisen om Agnete og Havmanden. Fortæl at skulpturen står i Slotsholmens Kanal ved Højbro Plads i København. Undervandsskulpturen er anbragt i vandet i 1992. Havmandens højde er 75 cm
    
  • Læs det korte referat af handlingen i folkevisen Agnete og Havmanden sammen med eleverne (elevside 1)
    
  • Fortæl at skulpturgruppen i vandet forestiller havmanden og hans syv sønner, som venter på, at Agnete skal komme tilbage 
    
  • Tal med eleverne om historien, som kan tolkes på flere måder
    
   • Man kan umiddelbart synes, at Agnete er en ond og dårlig mor
     
   • Man kan også se det sådan, at Havmanden tilhører en anden verden, så deres kærlighed er umulig
     
   • Man kan imidlertid også se det sådan, at Havmanden er livsfarlig for Agnete, og at hun kun overlever, fordi hun gør sig hård og ikke vil tilbage til sine ”troldebørn.”
 • Syng og dans folkevisen om Agnete og Havmanden
  • Lær eleverne melodien til folkevisen, som står på elevside 1

  • Åbn pdf-filen på elevside 1 og gennemgå folkevisen, mens I læser/synger den vers for vers,  så eleverne forstår ordene og handlingen i visen
    
  • Dan kreds med eleverne. lad dem holde hinanden i hænderne eller lad dem holde i armkrog. Lær dem nedenstående dansetrin, mens I tæller til otte. Fjerdedelen er tællenode, så dansetrinnene vil strække sig over to takter.
    

      

   

   

  • Syng melodien på la-la, mens I danser trinene (begynd med trinene på 1. slag i takt 1, altså ikke på optakten. Da sangen er på 7 takter, kommer det ikke til at passe med, at trinrækken er slut efter et vers.  Derfor kan man holde en pause med sangen efter hvert vers og gøre rækken af dansetrin færdig. Optakten til det efterfølgende vers kommer på ”stå” – slag nr. 8

   

  • Lad evt. musikskolelæreren spille til, mens folkeskolelæreren er forsanger – eller omvendt.  
   Forsangeren synger versene og danser sammen med eleverne. Eleverne synger med på hå hå hå og gentagelsen af 2.linje i hvert vers. Lad gerne eleverne overdrive latteren i hå, hå hå

    

  Vis filmklip 2: Birgitte Alsted fortæller om inspirationen til Havmanden kalder

   

  Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller, bl.a.
   

  • Hvad synes hun om,  at hun skulle lave musik til historien om Agnete og Havmanden?
    
  • Hvor skulle folk høre musikken?
    
  • Hvordan afprøvede hun sin musik?
 • Elevopgave: Hvordan fortæller musikken noget af historien om Agnete og Havmanden?
  • Vis elevside 2 på smartboard og fortæl eleverne, at de skal fortolke musikken og arbejde med, hvordan musikken fortæller noget af historien om Agnete og Havmanden
    
  • Introducér opgaven med, at de i venstre kolonne skal skrive, hvad de hører, f.eks. lyden af vand. I højre kolonne skal de skrive, hvordan den lyd de hører refererer til historien. Vandet kan fx referere til, at Havmanden og Agnete bor i vandet
    
  • Print elevsiden og dan par. Afspil lydklip 1 mange gange, mens eleverne arbejder med opgaven.
    
  • Gennemgå elevernes svar på spørgsmålene. Kom bl.a. ind på, at:
   • man kan høre en, der råber ”Ag….ne…. , der kan fortælle, at Havmanden kalder på Agnete
     
   • Hvilket udtryk er der i råbene? Hvad kan det fortælle?
     
   • Skifter råbet udtryk? Hvad kan det betyde?
     
   • Hvordan lyder vandet? Hvad kan det fortælle?
     
   • Man kan høre ”ha-ha-ha”. Hvad kan det fortælle?
     
   • Osv.

   

  Vis filmklip 3: Birgitte Alsted fortæller om satsen Havmanden kalder  

   

   

  • Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller om elementerne i satsen
   • Harpen
     
   • Havmanden der kalder – hvordan arbejdede hun med det?
     
   • Vandet – hvad fortæller hun om det?
     
   • Latteren – hvad fortæller hun om den?

   

  • Introducér at I skal se og høre Birgitte Alsted fortælle om arbejdet med lydene på computeren
    

  Vis filmklip 4:  Birgitte Alsted fortæller om arbejdet med lydene

   

  • Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller
   • Hvordan ændrer hun lyden af sin stemme? (Hun spiller f.eks. sin stemme langsommere, så den bliver dybere)
     
   • Hvad siger hun om, hvordan hun arbejder? (Hun improviserer sig frem)
     
   • Hvad siger hun om, hvordan hun finder ud af, om det er rigtigt og godt, det hun har lavet? (Det kan hun høre)

   

  Fortæl at eleverne i musikalsk skaben selv skal prøve at arbejde med at lave en elektronisk komposition i et computerprogram.

 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om inspirationen til Havmanden kalder?
    
  • Hvad har vi lært i forbindelse med folkevisen Agnete og Havmanden?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan musik kan fortælle noget af en historie?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan Birgitte Alsted arbejder som komponist?
    
  • Har vi lært andet?