Konceptuel musik > Tine Louise Kortermand > Musikalsk skaben > lærerside
Musikalsk skaben

Tine Louise Kortermand Musikalsk skaben lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og arbejde med konceptet i Knallertsange, men hvor de bruger cykler istedet. De skal lave en melodi til en cykeltekst og anvende Tine Louise Kortermands arbejdsmåde. Cykelsangene skal opføres uden for skolen med ”cykellyde” og cykler som blikfag, og eleverne skal uddele nogle små kort til publikum. I en ekstraopgave skal de selv skabe både tekst og melodi. Disse opgaver egner sig godt til temadage eller til en emneuge.

Eleverne ser filmklip 6: Tine Louise Kortermand inspirerer til selv at skabe melodier og filmklip 7: Tine Louise Kortermand inspirerer til at bruge cyklens lyde. I forbindelse med ekstraopgaven ses filmklip 8: Tine Louise Kortermand inspirerer til selv at skrive en tekst.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Forberedelse

  Medbring et udvalg af bånd, balloner, flag mv. der kan bruges som blikfang på cyklerne. Find et eller to egnede steder i det offentlige rum udenfor skolen, hvor elevernes sange skal opføres. Forbered at deres opførelser bliver filmet.

  Print cykelkort ud til eleverne her

 • Introduktion
  • Introducér at eleverne selv skal prøve at arbejde med en del af Tine Louise Kortermands koncept. De skal blot bruge cykler i stedet for knallerter
    
  • Fortæl at de først skal skabe melodier til en cykeltekst eller to, og at de bagefter skal finde lyde på en cykel, som de skal ”spille” sammen med cykelsangen (svarende til Knallertsange)
    
  • Fortæl også at cyklerne skal dekoreres, så de skaber blikfang (ligesom guldtøjet)
    
  • Fortæl at cykelsangene skal opføres uden for skolen (så folk bliver overraskede og glade)
    
  • Del cykelkortene ud i klassen og fortæl, at de skal dekoreres og deles ud til folk, så de kan huske eleverne og deres cykelsange (svarende til klistermærkerne i Knallertsange)
    
  • Vis elevside 1 på smartboard med cykelteksterne, som eleverne skal sætte melodi til. Læs dem højt med en tydelig rytme
    
  • Introducér at eleverne skal se et filmklip, hvor Tine Louise Kortermand fortæller om, hvordan hun skaber melodier
    

  Vis filmklip 6: Tine Louise Kortermand inspirerer til selv at skabe melodier
   

  • Tal med eleverne om det Tine Louise Kortermand fortæller, og fortæl at det er den måde, de selv skal skabe melodier på
 • Forøvelse ved musikskolelæreren: Fang en melodi i teksten
  • Dan nogle sætninger I selv finder på med en tydelig rytme f.eks.
   ​​​​​​
   Min cykel den er super sej
   Jeg er glad og råber ”Hej!”

   

       Hallo, hallo, vink til mig
       Lad os cykle samme vej

   

  • Sig teksterne højt nogle gange og prøv ligesom Tine Louise Kortermand at fange en melodi i teksten
    
  • Syng for eller spil for med nogle ideer til en melodi i hver tekstlinje
    
  • Lad klassen gentage og synge efter - prøv forskellige små melodier af til hver tekstlinje og lad hele tiden klasse synge efter
    
  • Bestem hvordan den endelige version skal være

   

 • Elevopgave: Skab melodier til små cykeltekster og opfør sangene
  • Print elevsiden, del den ud og gennemgå opgaven
    
  • Del ind i grupper 3-4 elever
    
  • Lad eleverne arbejde i forskellige rum og ude på gangen, mens musiklærerne går rundt og hjælper grupperne
    
  • Fremfør sangene for hinanden i klassen, mens musiklærerne understøtter med spil/sang (evt. hjælper med at gøre sangene færdige)
    
  • Print cykelkort og klip kortene ud, og lad hver elev skrive/farve på nogle kort, som de kan uddele til publikum, når de har optrådt med deres cykelsange
    

  Vis filmklip 7: Tine Louise Kortermand inspirerer til at bruge cyklens lyde
   

  • Tal med eleverne om det Tine Louise Kortermand fortæller
    
  • Organisér at hver gruppe får en cykel eller to, så de kan arbejde med at finde lyde og lave rytmer på cyklen, som kan indgå i deres sang – arbejd evt. ude i skolegården
    
  • Giv eleverne god tid til at eksperimentere og finde frem til cykellyde/rytmer
    
  • Opfordr eleverne til at prøve at lægge deres sang i et toneleje, så de synes den passer sammen med cyklens ”toner”
     
  • Opfordr eleverne i hver gruppe til at udføre forskellige opgaver - én kan f.eks. lave rytme, én kan lave lyde på cyklen, to kan lave bevægelser, én kan uddele kort – men alle skal synge
    
  • Lad eleverne øve sig grundigt og opfør derefter de færdige cykelsange for hinanden. Musiklærerne kan understøtte med sang/spil. Lav en klar aftale om, hvordan hver gruppe får sat deres sang i gang, så de begynder samtidigt og på samme tone
    
  • Lad eleverne vælge bånd, balloner, flag mv., som de kan binde på cyklen/cyklerne som blikfang
    
  • Forbered eleverne på opførelserne i det offentlige rum. De skal ligesom Tine og Vivi spørge folk: Vil du/I høre en sang? Hvis folk siger ja, så skal de opføre deres sang uden tøven
    
  • Lav en rækkefølge og lad grupperne på skift opføre deres sange på de steder I på forhånd har fundet (evt. sammen med en af underviserne). Resten af klassen holder sig i baggrunden (I en port, rundt om et hjørne eller lign.)
    
  • Film så vidt muligt gruppernes opførelser, så I bagefter kan se filmene og tale om dem   
 • Ekstra opgave: Skab både tekst og melodi til cykelsang

  Vis filmklip 8: Tine Louise Kortermand inspirerer til selv at skrive en tekst
   

  • Planlæg hvordan I rent praktisk kan følge Tine Louise Kortermands råd om at cykle ud og blive inspireret
    
  • Skriv tekster gruppevis evt. i et tværfagligt samarbejde med dansk
    
  • Følg derefter samme arbejdsgang som i opgaven med at skabe melodier
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om, hvordan man kan skabe en melodi? Hvis eleverne har lavet ekstraopgaven: Hvad har vi lært om at skrive en tekst til en sang?
    
  • Hvordan kan vi beskrive vores koncept med cykelsangene?
    
  • Se filmoptagelser af gruppernes optræden og tal med dem om: Hvad har I lært om at optræde? Hvad var sjovt? Hvad var svært? Hvad overraskede jer? Hvordan reagerede publikum?