Om satsen Nu letter en kontrabas

Satsen Nu letter en kontrabas er fra værket En klokke af sølv der kimer alt levende sammen (2001). Værket består af seks satser. Hver sats har et udsnit af teksten fra digtet Du er som et træ, som komponisten har delt op i seks afsnit.

Nu letter en sommerfugl
på en hvid lilje
et sted i Kina.
I det blå ocean
på titusind favne vand vender en hval af glæde                                              
under et isbjerg.

Tekstafsnittet til Nu letter en kontrabas fremsiges i begyndelsen af satsen med talestemme. Teksten er af Rolf Gjedsted fra hans digtsamling Lorcas Hus (1995).

Satsen er skrevet for kontrabas, klaver og talestemme. Satsen skifter taktart mange gange mellem 5/8, 7/8, 2/4 og 8/8, hvilket giver den en vitalitet og gør den ”fortællende.” 

Der er en vis humor i satsen, da en kontrabas, som er et stort og dybt instrument så at sige agerer sommerfugl. (Nu letter en sommerfugl/Nu letter en kontrabas). 

Musikken kan betegnes som programmusik, da teksten i uddraget af digtet tolkes gennem musikkens udtryk. 

Partituret er venligst stillet til rådighed af Edition Wilhelm Hansen.

 

 

 

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records