Vokal musik > Hugi Gudmundsson > Musikoplevelse > lærerside
Musikoplevelse

Hvilket stemningsbillede passer til musikken?

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen, og stemningsbilledet bliver en indgang til at tale om Hvile og dens udtryk. 
Efterfølgende skal de læse den danske oversættelse af teksten og få en oplevelse og forståelse af sammenhængen mellem tekst og musik. I den forbindelse lærer de selv at synge melodien til Hvile

Eleverne ser filmklip 1: Hugi Gudmundsson i sit værksted, (filmklip 2: Hugi Gudmundsson fortæller om teksten) og filmklip 3: Hugi Gudmundsson fortæller om musikken.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Lad eleverne lytte til satsen Hvile af den islandske komponist Hugi Gudmundsson. Den ligger i sin helhed på forsiden af Fem spor – Vokalmusik. (Varighed 3:17). Lyt evt. flere gange
    
  • Tal lidt med eleverne om sangen, der er skrevet for 4-stemmigt kor med sopran, alt, tenor og bas. Teksten synges på islandsk. Fortæl at I senere skal se nærmere på teksten i en dansk oversættelse
    
  • Mød komponisten Hugi Gudmundsson, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv i sit værksted

  Vis filmklip 1: Hugi Gudmundsson i sit værksted (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden).

  • Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Hugi Gudmundsson og hans værksted. Lav en fælles opsamling på det
    
  • Fortæl at eleverne skal arbejde med stemningen i musikken, så det betyder ikke noget, at de ikke forstår teksten
    
  • Tal med dem om, hvad en stemning er og om, hvordan musik kan påvirke ens stemning og danne billeder og forestillinger i ens hoved. Tal om, at det er helt individuelt, hvad man oplever, når man lytter til musik. Der er ikke noget rigtigt og forkert
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Sammenhæng mellem musik og billede
  • Vis elevside 1 på smartboard. Syng/spil forskellige små fraser/melodier med de forskellige stemninger. Lad eleverne fortælle, hvilket stemningshoved de synes passer til musikken. Spil f.eks.
    
   • Noget hurtigt, livligt og jazzet (glad)
   • En langsom melodi i mol med meget trinvis bevægelse (trist)
   • Noget kromatisk/atonalt (mystisk/uhyggeligt)
   • En melodi med nogle hurtige opadgående spring (glad)
   • Find selv på flere eksempler og udvid evt. med flere stemninger, der skrives på smartboardet
     
  • Tal med eleverne om, hvorfor de enkelte musikeksempler (ofte) forbindes med bestemte stemninger. Hvad er det i musikken, der gør det? 
 • Elevopgave til satsen Hvile: Hvilket stemningsbillede passer til musikken?
  • Vis stemningsbillederne på elevside 2 og fortæl eleverne, at de ligesom i forøvelsen med musikskolelæreren skal finde frem til, hvilket stemningsbillede, de synes passer bedst til Hugi Gudmundsson sang
    
  • Fortæl også, at de skal prøve at finde ud af, hvorfor de netop vælger det billede de gør. Her skal de tænke på noget af det, der er blevet talt om i forøvelsen med musikskolelæreren
    
  • Dan makkerpar og afspil lydklip 1 med første vers af sangen mange gange, mens eleverne lytter og taler om billederne og musikken
    
  • Lad eleverne fortælle, hvilket billede de har valgt og gå i dialog med dem om, hvad det er i musikken, der gør, at de har truffet det valg
    
  • Gentag melodien nogle gange, mens I taler sammen om billederne. Noden står både neden for og på elevsiden, så eleverne evt. kan følge med i noderne
   • Musikskolelæreren kan spille melodien
   • Lad også eleverne lære at synge melodien på la-la 
   • Syng og spil evt. melodien sammen

   

  Se node her

   

 • Om tekst og musik
  • Læs den danske oversættelse af det islandske digt højt. Lad eleverne følge med i teksten på elevside 3

  Den rolige sø maskerer
  min vej over bjerget,
  skjuler den i aftenens tysthed og tusmørke.

  Blid søvn holder
  min hjerteve i en dal;
  ved daggry stiger den op igen
  fra dybets stilhed.

  • Tal om stemningen i digtet og om nogle centrale ord: rolige, aftenens tysthed, blid søvn, hjerteve (hjertesorg, ondt i hjertet), dybets stilhed
   Man kan allerede her konstatere, at der er en sammenhæng mellem den ro og stilhed, der er i digtet og det musikalske udtryk der er i sangen Hvile
    
  • Hvis I ønsker at gå nærmere ind i teksten, så kan en tolkning være, at den handler om savn.
   "Min vej over bjerget" kan ses som ens livsbane, der nu er skjult dvs. stoppet. (der er en der er død)
   "Blid søvn holder min hjerteve i en dal" kan ses som et billede på, at mens man sover, så savner man ikke, der gør det ikke ondt.
   "Ved daggry stiger den op igen fra dybets stilhed". Når man vågner om morgenen, så kommer savnet igen.

  Vis evt. filmklip 2: Hugi Gudmundsson fortæller om teksten (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden)

  • Lyt til hele satsen lydklip 2 og/eller syng melodien med eleverne igen.
    
  • Tal med eleverne om, hvordan den ro og sorg (hjerteve), der er i teksten udtrykkes i musikken ved bl.a.
    
   • et langsomt tempo
   • meget trinvis bevægelse
   • mol
   • homofon sats (en flerstemmig sats, hvor én stemme har melodien, mens de andre stemmer akkompagnerer og følger melodien node mod node. Modsat en polyfon sats med mange selvstændige stemmer).

  Vis filmklip 3: Hugi Gudmundsson fortæller om musikken

  • Tal med eleverne om det Hugi Gudmundsson fortæller. Hvad siger han om, hvordan tekst og musik hænger sammen?
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren spiller eksempler på musik, der udtrykker stilhed og ro
  • Spil nogle eksempler på musik, der udtrykker stilhed og ro - gerne musik i forskellige genrer og stilarter
    
  • Tal med eleverne om, hvad der karakteriserer musikken i de enkelte eksempler og sammenlign med satsen Hvile
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om musik og stemninger?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan musik kan udtrykke stilhed og ro?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan tekst og musik hænger sammen i Hvile?
    
  • Hvad har vi lært om Hugi Gudmundsson?