Vokal musik > Peter Bruun > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Hvordan udtrykkes digtet i musik?

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal få en forståelse af digtet, der fremsiges i begyndelsen af satsen. Dernæst skal de arbejde med, hvordan nogle ord og sætninger i digtet får et musikalsk udtryk. Det gør de ved at tegne streger fra ord/sætninger i digtet til det instrument (klaver eller kontrabas), de synes udtrykker teksten. Efterfølgende samtales der om, hvordan man kan høre en betydning i musikken.   

Eleverne ser filmklip 2: Peter Bruun fortæller om musikken og filmklip 3: Peter Bruun fortæller om titlen på satsen.  
 

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne skal finde ud af, hvordan digtet i Peter Bruuns sats Nu letter en kontrabas hænger sammen med musikken
    
  • Vis elevside 1 på smartboard og afspil lydklip 1, mens eleverne følger med i digtet
    
  • Læs digtet grundigt sammen med eleverne nogle gange. Tal med dem om det. (ordforklaring: Favn – et mål, knap 2m – tusind favne vand er ca. 2 km.)
    
  • Tal med eleverne om instrumenterne klaver og kontrabas, som har helt forskellige udtryksmæssige kvaliteter. Fortæl at kontrabassen er den dybeste stryger og det største instrument i strygergruppen. Tal evt. også om de andre strygere: violin, bratsch og cello
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Om at opleve og forstå en sammenhæng mellem tekst og musik
  • Musikskolelæreren kan lave musik til nogle ord eller sætninger, så eleverne får en oplevelse og forståelse af, hvordan der kan være en sammenhæng mellem ord og musik F.eks.:
   • Et elastikspring
   • Et længdespring
   • I en fredelig skov med sol og fuglesang begynder det pludselig at regne
   • En lille båd vugger på vandet, det blæser op og båden kæntrer
   • Find selv på flere
     
  • Tal med eleverne om eksemplerne og om, hvordan de blev udtrykt i musik
    
  • Lad også eleverne komme med forslag til nogle ord eller sætninger, som musikskolelæreren prøver at udtrykke i musik
 • Elevopgave til satsen Nu letter en kontrabas: Hvordan udtrykkes digtet i musik?
  • Vis elevside 2 på smartboard og gennemgå opgaven. Fortæl at digtet udtrykkes i musikken. De skal ligesom i forøvelsen finde en sammenhæng mellem ord og musik
   De skal prøve at finde ud af, hvilket af instrumenterne, de synes udtrykker de ord/sætninger, der står fra digtet
    
  • De skal også tale sammen om, hvordan de kan høre det
    
  • Dan grupper på 2-3 elever
    
  • Print elevsiden og del den ud
    
  • Spil lydklip 2 mange gange, mens eleverne arbejder med opgaven
 • Fremlæggelse og samtale
  • Lad eleverne fortælle, hvad de har fundet frem til. I samtalen kan opmærksomheden henledes på
   • klaverets høje lidt stillestående klange, der kan give associationer til isbjerg/lilje
   • Den opadgående bevægelse i kontrabassen i begyndelsen af satsen (inden teksten siges) kan illustrere en sommerfugl, der letter
   • Kontrabassens tremolo kan lede tanken hen på sommerfuglevinger, der blafrer. (Ordet tremolo er italiensk og betyder skælvende eller sitrende) 
   • Kontrabassens hurtige opadgående og nedadgående bevægelser fra 0.44 og resten af satsen kan give associationer til hvalen, der vender under et isbjerg. I musikken kan man få den oplevelse, at det illustreres helt bogstaveligt, da klaveret (isbjerget) spiller ovenover kontrabassens op- og nedadgående bevægelser (Hvalen der vender)

  Vis filmklip 2: Peter Bruun fortæller om musikken

  • Tal med eleverne om det Peter Bruun fortæller. Hvorfor har han valgt kontrabassen til satsen? Hvordan kan man sammenligne kontrabassen med en hval? Hvordan kan kontrabassen lyde som en sommerfugl? Hvad fortæller han om isbjerget og liljen?
    
  • Tal med eleverne om flageolettoner: Ordforklaring: Flageolet-toner er nogle fløjteagtige høje toner, der kan spilles på strengeinstrumenter. De fremkommer ved, at man berører en streng ganske let, hvorved der fremkommer overtoner, når strengen sættes i svingninger

  Vis filmklip 3: Peter Bruun fortæller om titlen på satsen

  • Tal med eleverne om Peter Bruuns forklaring på, hvorfor satsen hedder Nu letter en kontrabas
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om, hvordan ord/sætninger kan udtrykkes i musik?
    
  • Hvad har vi lært om kontrabassen?
    
  • Hvilke nye fagord har vi lært?
    
  • Har vi lært andet?