Vokal musik > Peter Bruun > Musikoplevelse > lærerside
Musikoplevelse

Tegn et billede til musikken

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af musikken ved at tegne associativt, mens de lytter til Nu letter en kontrabas. De bliver på denne måde fortrolige med musikken, og deres tegninger bliver en indgang til at kunne tale om musikken og dens udtryk.

Eleverne ser filmklip 1: Peter Bruun i sit værksted.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Lad eleverne lytte til satsen Nu letter en kontrabas af Peter Bruun. Den ligger i sin helhed på forsiden af Fem spor – Vokalmusik. (Varighed 1:06) Lyt evt. flere gange
  • Tal lidt med eleverne om musikken, der er skrevet for talestemme, klaver og kontrabas. Fortæl at I senere skal se nærmere på teksten, der siges i begyndelsen og på, hvorfor satsen hedder Nu letter en kontrabas
    
  • Mød komponisten Peter Bruun, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv og sit værksted 

  Vis filmklip 1: Peter Bruun i sit værksted (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden)

  • Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Peter Bruun og hans værksted. Lav en fælles opsamling. Se evt. filmklippet igen og tal med eleverne om, hvorfor Peter Bruun godt kan lide at bruge både melodica og ukulele
    
  • Vis elevsiden på smartboard og fortæl, at eleverne skal tegne det de oplever, når de lytter til Peter Bruuns musik. Tal om at musik sætter oplevelser, følelser og tanker i gang, og at det er deres helt egne oplevelser og forestillinger de skal tegne. Der er ikke noget der er rigtigt og forkert
    
  • Fortæl eleverne, at de ikke behøver fylde hele billedet ud, og at det ikke behøver at være ét sammenhængende billede. De må gerne tegne mange forskellige ting, som de kommer til at tænke på
    
  • Fortæl at det de tegner skal forestille noget – det skal ikke være abstrakt eller mønstre
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Stimulering af elevernes forestillinger
  • Dan par og sig at eleverne skal fortælle hinanden om de associationer/følelser/billeder de får/kommer til at tænke på, når de hører musikken. Spil/syng f.eks.:
   • En langsom melodi i mol
   • En hurtig, lys melodi i dur
   • Nogle store opadgående spring
   • Noget stillestående, der kun bevæger sig i meget små intervaller
   • Find selv på flere
     
  • Tal med eleverne om nogle af de associationer/følelser/billeder de får ved de enkelte eksempler og om, hvad det mon er i musikken, der gør det
 • Elevopgave til satsen Nu letter en kontrabas: Tegn et billede til musikken
  • Print elevsiden og del den ud sammen med farver/blyanter
    
  • Fortæl eleverne at teksten der siges i begyndelsen af satsen (de første 22 sekunder) ikke er med i denne opgave. Den indgår i næste opgave i musikforståelse
    
  • Spil lydklippet mange gange, mens eleverne arbejder med deres billede
    
  • Lad eleverne vise deres tegninger. Hæng dem evt. op og gå på udstilling, mens musikken spiller
    
  • Lad nogle af eleverne fortælle, hvorfor deres tegning kom til at se ud, som den gjorde. Hvad i musikken inspirerede dem?
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over elevernes tegninger
  • Musikskolelæreren kan tolke enkelte af elevernes tegninger gennem en improvisation
    
  • Tal efterfølgende med eleverne om, hvordan de synes den passede/ikke passede til tegningen
    
  • Tag evt. to billeder og sig: Gæt hvilket billede jeg improviserer over.  Lad eleverne byde ind med et valg af billede og tal efterfølgende med dem om deres valg
    
  • Musikskolelæreren kan tale med eleverne om sine egne overvejelser over improvisationerne i forhold til billederne
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
    
  • Hvad har vi lært om, hvordan noget i musikken kan give bestemte oplevelser?
    
  • Hvad har vi lært om komponisten Peter Bruun?
    
  • Evt. Hvad har vi lært om et instrument/instrumenter?