Elektronisk musik > > Musikoplevelse > lærerside
Musikoplevelse

 

Ane Østergaard musikoplevelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af værket Tilgroet ved at lytte til et uddrag af musikken. De skal finde frem til et handlingsforløb, som de synes passer til musikken, og det skal de mime. Eleverne bliver på den måde fortrolige med musikken, og mimespillet bliver en indgang til at tale om musikken og dens udtryk.  
Eleverne ser filmklip 1: Ane Østergaard i sit værksted

Praktisk info til underviserne. Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med Ane Østergaard laves i programmet Audacity, så den henvender sig til de skoler, der arbejder med PC.  Der findes introduktionsvideoer, der ligger under musikalsk skaben elevside 2 
(Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med den anden elektroniske komponist, Birgitte Alsted, laves i programmet Garageband og henvender sig til de skoler, der arbejder med Ipads).

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Lyt til værket Tilgroet af Ane Østergaard. Den ligger på forsiden af Fem spor – Elektronisk musik (Varighed 4:27)
    
  • Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Værket er elektronisk og består af lyde og klange, der er optaget og bearbejdet på computer
    
  • Mød komponisten Ane Østergaard. Hun præsenterer sig selv og sit værksted 

   

  Vis filmklip 1: Ane Østergaard i sit værksted. (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)
   

  • Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Ane Østergaard og hendes værksted
    
  • Lad først eleverne i makkersamtaler tale om hendes indendørs værksted. Lav efterfølgende en opsamling. Tal med eleverne om
    
   • Hvorfor har hun æggebakker på væggen?  Hvad bruger hun klaveret til? Hvad er hendes vigtigste udstyr? (Hendes pc) Hvad har hun hængende på væggen? – Hun har også optageudstyr med mikrofon
     
  • Lad dernæst eleverne tale om, hvordan naturen er en del af Ane Østergaards værksted. Se fotos på elevsiden og tal om det hun fortæller om, at hun
    
   • optager lyde ude i naturen
   • sidder forskellige steder, når hun arbejder – hvad fortæller hun om det?
   • Lægger de mærke til andet?
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Stimulering af elevernes forestillinger.
  • Dan makkerpar og fortæl, at eleverne skal tale sammen om, hvad de kan forestille sig musikken kan ”handle” om. Det betyder, at de skal forestille sig, at musikken fortæller en historie
    
  • Spil noget kontrastfyldt, f.eks. 
    
   • En langsom molmelodi, derefter en pause med enkelte spredte toner, der fortsætter i en munter lys glad dur-melodi
   • En lys og hurtig durmelodi, der afbrydes af nogle voldsomme dissonanser/noget atonalt og slutter i en langsom molmelodi
   • Noget stillestående, der kun bevæger sig i meget små intervaller
   • Find selv på flere
 • Elevopgave: Lav et mimespil med en handling i
  • Vis elevside 2 på smartboard og introducér opgaven. Fortæl eleverne at de skal få ideer til et mimespil med en handling i ud fra et uddrag af Ane Østergaards musik. Fortæl eleverne at de skal bruge deres fantasi ligesom i forøvelsen med musikskolelæreren
    
  • Er det nyt for eleverne at mime, så lav en introduktion
   • Mim nogle små dagligdags situationer og lad eleverne gætte, hvad det er
   • Lad enkelte elever mime noget og lad de andre elever gætte, hvad det er
   • Lad eleverne komme med forslag til, hvordan man kan mime, at man er f.eks. glad, fræk, ulykkelig, bange, at noget er spændende osv.
   • Tal med eleverne om, at det er vigtigt at overdrive og være meget tydelig, når man skal mime
     
  • Dan grupper på 3-4 elever, print elevopgaven, del den ud og gennemgå den. Lad gerne eleverne bruge nogle rekvisitter
    
  • Spil lydklip 1 med uddraget af Tilgroet mange gange, mens grupperne arbejder med at finde frem til en handling, som de mimer. Giv dem god tid og hjælp grupperne
    
  • Lad grupperne på skift fremføre deres mimespil til musikken
   • Lad de andre elever øve sig i at give respons. Hvordan passede mimespillet til musikken? Var der gode ideer? Hvilke? Osv.
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over elevernes mimespil
  • Lad nogle af grupperne fremføre deres mimespil uden Ane Østergaards musik og improvisér til
    
  • Tal efterfølgende med eleverne om musikkens udtryk og hvordan den tolker en situation

   

 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om Ane Østergaard?
    
  • Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
    
  • Hvad har vi lært om elektronisk musik?
    
  • Har vi lært andet?