Om satsen Havmanden kalder

Satsen Havmanden kalder er 1. sats fra den elektroniske komposition Agnetes latter (2007-2011). Værket består af seks satser. De øvrige 5 satser hedder:  I Dybet – Længsel,  Sønner syv, Vugges, Landet kalder, Agnetes Latter

Værket er lavet til Suste Bonnéns undervandsskulptur, Agnete og havmanden,  der står på bunden af Slotsholmskanalen ved Højbro i København. Skulpturen forestiller Havmanden og hans syv sønner. Birgitte Alsteds komposition blev uropført ved Højbro Plads i august 2007 under ICMC-konferencen (International Computer Music Conference).

Kompositionen Agnetes latter er baseret på folkevisen: Agnete og havmanden. Folkevisen er også inddraget her i materialet og indgår i opgaven i musikforståelse.

I satsen Havmanden kalder består grundmaterialet af Birgitte Alsteds egen stemme med kalden, sang og latter, lyden af bølger og vand samt en harpe. Materialet er bearbejdet elektronisk ved bl.a. at bruge rumklang og ekko, ved at ændre lydens hastighed og ved panorering.