Vokal musik > Hugi Gudmundsson > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

X

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal først lytte registrerende og finde frem til forskellene mellem de tre vers, der synges i sangen. Dernæst lærer de rytmerne i sangen og arbejder med at forbinde en rytme de hører eller synger med et visuelt rytmebillede. Til slut skal de lægge et rytmepuslespil  til melodien. 

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

  • Fælles introduktion
   • Fortæl eleverne at de skal arbejde med at lægge et rytmepuslespil med rytmen til satsen Hvile, efter at de først har øvet rytmerne. Derfor skal de indledningsvist høre melodien nogle gange, så de kender den rigtig godt. (Vi benytter lejligheden til samtidigt at blive bevidst om forskellen mellem de tre vers der synges i satsen)
     
   • Spil lydklip 1,2 og 3 flere gange: Det er det samme vers der synges tre gange på tre forskellige måder. Lyt flere gange og find sammen med eleverne frem til forskellen mellem de tre vers
     
   1. vers :Sopran synger tekst – A,T B synger med bocca chiusa (italiensk og betyder ”med lukket mund,” dvs. de nynner)
   2. vers : Alle synger med tekst pp (pianissimo, meget svagt)
   3. vers: Alle synger med tekst f (forte, kraftigt)
   • Lyt evt. til lydklip 4 med de tre vers i sammenhæng
  • Elevopgave til satsen Hvile: Læg et rytmepuslespil
   • Vis elevsiden på smartboard med rytmebrikkerne
     
   • Fortæl eleverne, at det er de 18 takter/brikker, der er i melodien til satsen Hvile, som her står i en forkert rækkefølge. De skal lære rytmerne til melodien at kende, og så skal de finde ud af, hvilken rækkefølge takterne kommer i, så de passer til melodien
     
   • Øv rytmerne på elevsiden – klap dem, sig dem eller brug metoderne fra Music Mind Games. Tal med eleverne om nodeværdierne
     
   • Peg på takterne på smartboardet og spring efterhånden rundt imellem dem – prøv at holde det tempo, som satsen synges i
     
   • Sig også selv rytmen i nogle af takterne og lad eleverne fortælle, hvordan takterne ser ud
     
   • Dan grupper på 3-4 elever og giv hver gruppe en konvolut med rytmebrikker. (Print inden timen siden med rytmebrikker, klip dem ud og læg et sæt i det antal konvolutter, der svarer til antallet af grupper)
     
   • Fortæl at der er sat tal på t. 1,2,3,4,8 og 15, så dem kan de lægge med det samme
     
   • Lyt til lydklip 1 eller syng melodien sammen, mens eleverne arbejder med at lægge brikkerne i den rigtige rækkefølge
     
   • Lad grupperne to og to sammenligne om de har det samme resultat
     
   • Syng melodien igen og ret evt. fejl i de brikker eleverne har lagt
     

   Noden Hvile som pdf

  • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
   • Hvilke nye fagord har vi lært, da vi lyttede til sangen Hvile?
     
   • Hvordan har vi lært/arbejdet med at høre rytmer?
     
   • Evt. hvilke nodeværdier har vi lært/arbejdet med?