Elektronisk musik > Birgitte Alsted > Musikoplevelse > lærerside
Musikoplevelse

Birgitte Alsted musikoplevelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af et stykke musik, nemlig satsen Havmanden kalder som er 1. sats i værket Agnetes latter.  De skal gøre det uden at kende titlen. De skal finde de stemningshoveder, som de synes passer til musikken. Sådan bliver de fortrolige med musikken, og deres valg af stemningshoveder bliver en indgang til at tale om satsen. Efterfølgende skal de se på et billede af undervandsskulpturen Agnete og havmanden af Suste Bonnén, som satsen er lavet til. De skal lytte til musikken igen og finde frem til, hvilken historie de oplever skulpturen og musikken kan fortælle.  
Eleverne ser filmklip 1: Birgitte Alsted i sit værksted  

Praktisk info til underviserne. Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med Birgitte Alsted laves i programmet Garageband, så den henvender sig til de skoler, der arbejder med Ipads.  Der findes instruktionsvideoer, der ligger under musikalsk skaben på elevside 3
(Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med den anden elektroniske komponist, Ane Østergaard, laves i programmet Audacity og henvender sig til de skoler, der arbejder med pc).

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Lyt til satsen Havmanden kalder af Birgitte Alsted. Den ligger på forsiden af Fem spor – Elektronisk musik (Varighed 3:36). Fortæl ikke eleverne titlen på satsen
    
  • Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Det er en elektronisk sats, der består af lyde, der er bearbejdet på en computer
    
  • Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted
    

  Vis filmklip 1: Birgitte Alsted i sit værksted (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)
   

  • Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Birgitte Alsted og hendes værksted. Lav efterfølgende en opsamling. Tal evt. med eleverne om
    
   • hvad de ser i hendes hjem
     
   • hvad hun laver ved sit flygel
     
   • hvad hun laver ved sin computer, og hvad hun har omkring den: højttalere, hovedtelefoner, mikrofon
     
   • andre ting de bemærker
     
  • Fortæl eleverne at de skal arbejde med stemningen i musikken
    
  • Tal med dem om, hvad en stemning er og om, hvordan musik kan påvirke ens stemning og danne billeder og forestillinger i ens hoved. Tal om at det er helt individuelt, hvad man oplever, når man lytter til musik. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Sammenhæng mellem musik og stemning
  • Vis elevside 1 på smartboard. Syng/spil forskellige fraser/melodier, der søger at udtrykke nogle af de stemninger, hovederne repræsenterer. Lad eleverne fortælle, hvilket stemningshoved de synes passer til musikken. Spil f.eks.
    
   • Noget hurtigt, livligt og jazzet (glædelig)
     
   • En langsom melodi i mol med meget trinvis bevægelse (sørgelig)
     
   • Noget kromatisk/atonalt (uhyggelig)
     
   • Et lille melodiøst tema i et langsomt tempo (fredelig)
     
   • Find selv på flere

   

  • Tal med eleverne om, hvorfor de enkelte musikeksempler (ofte) forbindes med bestemte stemninger. Hvad er det i musikken, der gør det? 
 • Elevopgave 1: Vælg stemningshoveder der passer til musikken
  • Dan grupper på 3-4 elever, print elevside 1 og del den ud. (Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning, hvor der skrives på elevsiden på smartboard)
    
  • Spil lydklip 1 med Havmanden kalder gentagne gange, mens grupperne arbejder med deres oplevelse og med at finde de stemningshoveder, som de synes passer til musikken. Giv dem god tid.
    
  • Lav en opsamling og skriv de stemningshoveder op, som eleverne har valgt. Er der mange, der har valgt de samme stemningshoveder? Tal med eleverne om, hvorfor de netop har valgt de stemningshoveder, de har. Hvad i musikken gør det?
    
 • Elevopgave 2: Hvilken historie fortæller skulpturen og musikken?
  • Vis elevside 2 på smartboard og tal med eleverne om billedet af den undervandsskulptur, som musikken er lavet til
    
  • Gennemgå opgaven (fortæl ikke titlen på satsen) og tal med eleverne om de sætningsbegyndelser, som de skal skrive videre på
    
  • Print elevside 2, del den ud og lad eleverne arbejde med opgaven, mens lydklip 2 spilles gentagne gange
    
  • Lav en opsamling, hvor eleverne fortæller, hvordan de har fuldført sætningerne
    
  • Tal med eleverne om, hvad i skulpturen og musikken, der giver dem de oplevelser, som de har udtrykt i deres sætninger
    
  • Tal med eleverne om, hvordan billedet af skulpturen er med til at forme oplevelsen af musikken
      
  • Fortæl at eleverne i forbindelse med opgaven i musikforståelse får den historie, der er knyttet til skulpturen 

   

 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
    
  • Hvad har vi lært om musik og stemning?
    
  • Hvad har vi lært om Birgitte Alsted?
    
  • Har vi lært andet?