Hjemmebyggede instrumenter > Jeppe Just musikforståelse lærerside > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Jeppe Just musikforståelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne får indledningsvist en indsigt i de instrumenter Jeppe Just Christensen anvender, og hører ham selv fortælle om sin musik.
Eleverne lærer at synge en tivolisang på de første fire takter af Jeppe Just Christensens melodi i satsen. De skal derefter registrere, hvor mange gange sangen kan synges i et uddrag af Song no. 2. 

Eleverne genser evt. filmklip 2: Song no.2. De ser filmklip 3: Jeppe Just fortæller om instrumenterne og filmklip 4: Jeppe Just fortæller om musikken.  

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne skal høre Jeppe Just Christensen fortælle om instrumenterne og musikken i Song no. 2. Hvis det er et stykke tid siden I har arbejdet med opgaven i musikoplevelse, så lad eleverne gense filmklip 2.
    

  Vis evt. filmklip 2: Song no. 2

 • Jeppe Just fortæller om instrumenterne

  Vis filmklip 3: Jeppe Just fortæller om instrumenterne
   

  • Tal med eleverne om det Jeppe Just Christensen fortæller om DIY- ”Do it yourself” – bølgen. Tal med eleverne om andre eksempler på DIY fra deres dagligdag
    
  • Vis elevsiden med billederne af instrumenterne på smartboard. Tal med eleverne om det Jeppe Just Christensen fortæller om instrumenterne og om de forskellige typer instrumenter han bruger
   • legetøjsinstrumenter. Hvilke? (legetøjsklaver, klokkespil og harmonika)
   • hjemmebyggede instrumenter. Hvilke?  (Grillen og parasolstativet)
   • rigtige instrumenter. Hvilke?  (Orglerne)
   • OBS. Der er en ”hi-hat” med i Song no. 2 med en gryde ovenpå, som Jeppe Just Christensen ikke nævner.

   

 • Jeppe Just fortæller om musikken

  Vis filmklip 4: Jeppe Just fortæller om musikken
   

  • Tal med eleverne om det Jeppe Just Christensen fortæller om det synlige i Song no. 2
   • At der er et lille skuespil i musikken, når han spiller på harmonikaen og synger som en fuld mand
   • Parasollen der rejser sig med tingel-tangel
     
  • Tal med eleverne om det Jeppe Just Christensen fortæller om sin musik, f.eks. at
   • det er en blanding af kirke- og tivolimusik
   • der er nostalgi i hans musik – barndomsunivers med tivoli – fulde folk mv.
   • han finder tilbage til sin egen barndom i sin musik. Det kommer af sig selv, det er ikke planlagt.
 • Elevopgave: Lær en tivolisang og tæl hvor mange gange den kan synges i lydklippet?
  • Fortæl at eleverne skal lære en lille kort tivolisang på begyndelsen af melodien i Song no. 2. Derefter skal de lytte til et uddrag af satsen og finde ud af, hvor mange gange de kan synge sangen til musikken. (Sangen skal bruges som forspil, mellemspil og efterspil i opgaven i musikalsk skaben, så det er en god idé at indstudere den grundigt)
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren
  • Vis melodien på elevside 2 og spil de første fire takter af melodien nogle gange og lad eleverne synge med på la-la.
    
  • Lær eleverne at synge tivolisangen med nedenstående fagter. Lav lidt teater ud af bevægelserne til sangen, som er i tråd med Jeppe Just Christensens musik.
    

   

  Fagter til tivolisangen

  Se et stort nummer! (Armen ud til siden og op over hovedet)
  Aben trom-mer (tromme med hænderne på maven i melodiens rytme)
  Mine damer og herrer, (på damer: Slå ud med højre arm. På Herrer: Slå ud med venstre arm)
  kom kun nærmere! (Vinkebevægelser ind mod sig selv)
   

  • Syng sangen med fagter mange gange, så eleverne lærer den godt – spil til
    
  • Arbejd med intonationen og øv spring mellem enkelte toner
    
  • Afspil lydklip 1 flere gange og lad eleverne parvis tælle hvor mange gange de kan  synge tivolisangen i lydklippet. (Svaret er 4 gange).
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvad har vi lært om nye instrumenter?
    
  • Hvad har vi lært om, hvad Jeppe Just Christensen selv tænker om sin musik?
    
  • Hvordan har vi lært at huske en melodi og genkende den, når den bliver spillet?