Hjemmebyggede instrumenter > Lars Kynde > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Lars Kynde musikforståelse lærerside

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne får en indsigt i, hvordan Lars Kyndes instrument Vandrende pind fungerer med en tempospiller, en rytmespiller og en klangspiller. I en fælles klasseopgave skal eleverne medvirke i En levende vandrende pind, hvor de selv er aktører. Tempo, rytme og klang er splittet op i tre aktiviteter, der er indbyrdes forbundne ligesom hos Lars Kynde. 

Eleverne ser filmklip 3: Lars Kynde fortæller om instrumentet Vandrende pind. Filmklip 4: Lars Kynde fortæller om synlig musik og filmklip 5: Nodebilledet til værket Elefanthjerte

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Introducér at eleverne skal høre Lars Kynde fortælle om sit hjemmebyggede instrument Vandrende Pind
    

  Se filmklip 3: Lars Kynde fortæller om instrumentet Vandrende pind
   

  • Vis elevside 1 på smartboard, og tal ud fra billederne om det Lars Kynde fortæller om instrumentet Vandrende pind. Der er en tempospiller (den der kører båndet med pladerne) en rytmespiller (den der lægger kugler på båndet) og en klangspiller (den der drejer klangstaven, så kuglen rammer et bestemt sted). Musikken er afhængig af, at alle tre spillere er aktive – ellers bliver der ingen musik.
    
  • Tal med eleverne om, at ovenstående er meget specielt for dette instrument. Normalt styrer en musikudøver både tempo, rytme og klang/tone. Syng evt. en sang og bevidstgør eleverne om, at de både holder et tempo, synger en melodi på en rytme og rammer tonerne
    
  • Fortæl at eleverne sammen med underviserne skal lave En levende vandrende pind efter de samme principper, som Lars Kyndes instrument  
    
  • Vis elevside 2 på smartboard og fortæl ud fra billederne om ideen i klasseopgaven. Se på aktørerne i Lars Kyndes Vandrende pind (elevside 1) og se derefter på, hvordan de korresponderer med billederne af aktørerne i En levende vandrende pind. Fortæl at:
    
   • Eleverne skal være tempospillere. De skal tage opstilling i et U og udgøre båndet i Vandrende pind, hvor hver elev er en plade. De skal ved undervisernes hjælp holde et fælles tempo
     
   • Folkeskolelæreren skal være rytmespilleren og lægge kugler ”på båndet” i form af krøllede farvede papirkugler. (Første elev i U`et får kuglerne i sin højre hånd). Kuglerne ”klappes” rundt i U`et i en fælles puls og kører således på båndet
     
   • Musikskolelæreren skal være klangspilleren og den, der ”drejer klangstaven.” Det sker ved, at han/hun spiller en aftalt tone/klang/figur til hver farvet kugle, når kuglen når den sidste elev i U´et og falder ned, idet den sidste elev i U´ et smider kuglen i en spand
 • Opgave: Klassen som en levende vandrende pind

  Inden timen krølles 12-15 stykker farvet papir i fire forskellige farver, så de bliver til kugler. Brug følgende fremgangsmåde

  1. Øv med tempospillerne (eleverne)

  Opstilling: Stående i et U med begge hænder med håndfladerne opad rakt ud til siden, så højre hånd ligger over højre sidemands venstre hånd.
  Folkeskolelæreren tager opstilling til højre for den første elev i U`et og tæller for. Han/hun fører sin højre hånd i en bue forbi kroppen og klapper et slag i venstre sidemands højre hånd. Sidemanden sender klappet videre mod venstre i pulsen. Der er altså kun én elev, der klapper af gangen og der klappes kun på 1. slag i takten. For at holde tempoet nede, så tælles der som angivet nedenfor

  4/4 takt:       X,        2,        3,          4 

                     Klap, pause, pause, pause 
   
  Når eleverne kan sende et klap rundt i U`et i en fast puls, så gå videre til at øve med de farvede papirkugler. 

  1. Øv at sende farvede kugler rundt i kredsen i en puls

  Folkeskolelæreren tæller for og lægger en kugle i den første elevs højre hånd. Eleven klapper kuglen over i venstre sidemands højre hånd i 4/4 pulsen. Sidemanden klapper bolden videre i pulsen. Lav langt i mellem kuglerne i begyndelsen og indfør dem derefter med kortere mellemrum (ligesom hos Lars Kynde). Der bliver på denne måde flere klap, der sendes rundt i U`et på samme tid, men det er kun de der har en kugle, der skal klappe dem videre i pulsen. Når kuglen er nået til den sidste elev i U´et smider han/hun kuglen i en spand. Læreren kan evt. samle dem op og sende dem rundt i U´et igen.

  1. Bestem hvad musikskolelæreren skal spille til de forskellige farvede kugler  

  Musikskolelæreren finder i dialog med eleverne frem til en tone/en klang/en figur, som hører til hver farve og som musikskolelæreren skal spille på sit instrument, når kuglen falder ned i spanden. (Lad jer evt. inspirere af farverne, som kommer til at spille en rolle i musikalsk skaben). Brug skemaet nederst på elevside 2 og skriv farverne på papirkuglerne op i venstre spalte. Tag nogle notater til hver farve i skemaet eller tegn grafisk notation. Musikskolelæreren skal sidde ved slutningen af U`et og holde øje med farven på de kugler, der smides ned i spanden, som så udløser den bestemte tone/klang/figur, der er aftalt til hver farve. 

 • Mere om værket Elefanthjerte

  Vis filmklip 4: Lars Kynde fortæller om synlig musik
   

  • Tal med eleverne om det Lars Kynde fortæller om
   • en visuel/synlig spænding i musik, f.eks. når en musiker spiller på en gong
   • den visuelle/synlige spænding i instrumentet Vandrende pind

  Fortæl eleverne, at Lars Kynde noterer sin musik på en særlig måde, som han selv har fundet på. Fortæl eleverne, at de skal prøve at følge med i Lars Kyndes ”noder.” Se evt. filmklippet flere gange, så eleverne forstår notationen med pladerne
   

  Vis filmklip 5: Nodebilledet til værket Elefanthjerte
   

  • Tal med eleverne om, hvordan Lars Kyndes måde at notere musik på er anderledes end den måde man normalt noterer musik på 
 • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
  • Hvilken sammenhæng er der mellem Lars Kyndes instrument Vandrende pind og klassens En levende vandrende pind?  (tempospiller, rytmespiller, klangspiller)
    
  • Hvad er synlig musik?
    
  • Hvordan noterer Lars Kynde sin musik?