Instrumental musik > Anders Koppel > Musikforståelse > lærerside
Musikforståelse

Opgave: Sammenlign to uddrag af musikken

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal sammenligne to forskellige uddrag af musikken. De skal finde forskelle i tempo (hurtigere/langsommere), i arrangementet (solist/ligestillet) og i måden at spille på (legato/staccato). De lærer her nogle nye fagbegreber at kende.

Eleverne ser filmklip 3: Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE

 • Introduktion ved folkeskolelæreren
  • Fortæl at eleverne skal sammenligne to uddrag fra satsen Allegro con brio
    
  • Vis elevsiden på smartboard og lyt til lydklip 1 og 2
    
  • Gennemgå elevopgaven. Forklar eleverne om tempoforskelle, solist/ligestillet, staccato/legato evt. samtidig med, at musikskolelæreren demonstrerer. (Se neden for) 
 • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Demonstrér forskelle

  Musikskolelæreren kan demonstrere, hvad opgaven går ud på ved

  • At spille noget i forskelligt tempo og lade eleverne vurdere forskellen
   Lad også eleverne synge et vers af en sang i forskelligt tempo, mens musikskolelæreren spiller med
    
  • At lade eleverne synge et vers, støttet af folkeskolelæreren, mens musikskolelæreren spiller solistisk ovenpå melodien. 
   Lad også eleverne synge et vers, mens musikskolelæreren spiller med på melodien, så alle ”musikere” er ligestillet
    
  • At spille en melodi staccato og derefter legato
   Lad også eleverne synge et vers både staccato og legato, mens musikskolelæreren spiller med
 • Elevopgave til Allegro con brio:  Sammenlign to uddrag af musikken
  • Dan grupper på 2-3 stykker, print og del elevsiden ud og gennemgå den. (Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning med elevsiden på smartboard)
    
  • Afspil lydklip 1 og 2 mange gange, mens eleverne arbejder med svarene
    
  • Gennemgå elevernes svar på opgaven, mens I lytter sammen med fokus på et punkt af gangen
    
   • Tempo: musikken i lydklip 1 er langsommere end i lydklip 2
   • Solist/ligestillet: I lydklip 1 er saxofonisten solist, mens alle musikere er mere ligestillet på lydklip 2
   • Staccato/legato: melodien i lydklip 1 er legato, mens instrumenterne spiller staccato i lydklip 2
 • Ekstra idé: Musikskolelæreren spiller solostykker, der viser tempoforskelle og staccato/legato
  •          Giv eleverne en musikoplevelse og fremfør nogle små solostykker i forskelligt tempo eller nogle stykker med nogle tydelige temposkift
  •          Spil også nogle små stykker, der veksler mellem staccato og legato (eller kombiner det evt. med ovenstående)
   •     Få eleverne til at registrere skift i tempo og skift mellem staccato og legato. Tal med dem om det
  • Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist

   Vis filmklip 3: Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist 

   • Tal med eleverne om, hvad Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist
     
   • Tal også med dem om hans sammenligning mellem at komponere og bage et brød
  • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
   • Hvilke nye fagord har vi lært? Hvad betyder de?
     
   • Evt. Hvad har vi lært om instrumenter?
     
   • Hvad har vi lært om Anders Koppels musik?
     
   • Har vi lært andet?